O projekcie

Projekt pt. Prawie jak u siebie - skuteczne wsparcie integracji poprzez działania edukacyjne jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, PROGRAM 2008, 2009, 2010, Priorytet: 1 Wdrożenie działań opracowanych w celu wprowadzenia w życie "Wspólnych podstawowych zasad dotyczących polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej", Działanie skierowane do obywateli państw trzecich.

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zwiększenia stopnia integracji osób z Ukrainy i Białorusi, które przyjeżdżają do Polski na studia poprzez wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje umożliwiające w sposób możliwie szybki odnaleźć swoje miejsce w kluczowych dziedzinach życia społecznego państwa przyjmującego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez stopniowe osiąganie celów szczegółowych, do których należą:

1. Wyposażenie studentów cudzoziemców w umiejętności językowe pozwalające na skuteczną komunikację w nowej społeczności;

2. Zaznajomienie z kulturą, historią i zasadami funkcjonowania instytucji w społeczności przyjmującej;

3. Wzmocnienie mechanizmu integracji poprzez dwustronne zaangażowanie (społeczności przyjmującej i migrantów) w pozyskiwanie informacji na temat różnic i podobieństw kulturowych.

Prezentujemy listę osób objętych projektem "Prawie jak u siebie - skuteczne wsparcie integracji poprzez działania edukacyjne".

Lista osób objętych projektem